Anatoly Chistyakov

Geburtsdatum: 1936

Bild des Skispringers Anatoly Chistyakov